Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Naše cíle a poslání

CZ   EN
Poslání

Posláním domova pro seniory Červený Mlýn Všestudy je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (dle zákona)

Cíle

Cílem domova pro seniory Červený Mlýn Všestudy je:
  • poskytovat služby na základě individuálně určených potřeb klientů
  • podporovat rozvoj samostatnosti klientů


Zásady poskytované sociální služby

  • individuální přístup ke klientům
  • dodržování základních lidských práv a základních práv osob