Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Cílová skupina

CZ   EN
Služby domova jsou určeny pro cílovou skupinu:
  • Senioři
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:
  • 60 let a výše

Službu nejsme schopni poskytnout:
  • při naplněné kapacitě zařízení
  • žadateli s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou