Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Historie Červeného Mlýna

CZ   EN
Tento objekt byl postaven po roce 1717 na popud hraběte Václava Antonína Chotka v rámci výstavby Veltruského zámeckého parku. Šlechtě sloužil jako lovecký zámeček až do roku 1824, kdy dědicové tohoto rodu ztratili zájem o park i zámek. Od posledních majitelů převzal zbytky velkostatku Československý stát. Zařízení bylo dále využíváno jako mlýn a restaurace. Za 2. světové války zde sídlila organizace Hitlerjugend. Kolem r. 1950 spravovala objekt Husitská církev, a ta zde zřídila Domov důchodců. Na nákladnou rekunstrukci se však nedostávalo financí a tak byl objekt r. 1970 převeden zpět na stát. Červený Mlýn za ta léta prošel náročnou rekonstrukcí. Byla zde zřízena nová prádelna se sušárnou prádla, kotelna, kde se z tuhých paliv přešlo na zmení plyn. Zásadní změnou prošly i pokoje obyvatel, ošetřovna, kuchyň a sociální zařízení. Dále zde byl vybudován byt pro správce, podkrovní kanceláře a parkoviště pro automobily. Naši obyvatelé však nejvíce ocenili hydraulický výtah, zámkovou dlažbu, mnoho laviček, květin a okrasných stromků.

Nejnáročnější a také nejdražší byla generální oprava střechy a fasády domova, která skončila koncem července roku 2002. O tom že nový vzhled domova nezaujal pouze kolemjdoucí ,svědčí i fakt, že si jej vybrala Česká televize pro natáčení seriálu „Místo nahoře“. Z krásné fasády jsme se však neradovali dlouho. Příroda si totiž nedá poroučet. Vždy zůstáváme v úžasu stát nad tím, co všechno dokáže. Například takový déšť... Vodu potřebuje ke svému životu vše živé. Bez ní by život na Zemi neexistoval. Na druhou stranu jedno naše staré přísloví praví: „Čeho je moc, toho je příliš“. O tom jsme se přesvědčili i my.Ve čtvrtek 8. srpna r.2002 nám služba z Povodí Vltavy oznámila, že po vydatných deštích očekává průtok vody 2000 m*3 za vteřinu. To pro nás bylo neklamné znamení, že je potřeba začít s evakuací obyvatel. Již dávno jsme měli vypozorováno, že při průtoku 900 m*3 za vteřinu začíná vltavská voda téci proti proudu blízkého potoka a při 1200 m*3 se začíná vylévat ze svého koryta a zaplavuje okolní pole. Bylo tedy nutné dohodnout s ostatními ústavy provizorní ubytování obyvatel, zajistit jejich odvoz, zabalit jim nejnutnější věci, pomoci při rozvozu a ubytování v nových domovech. A tak v sobotu ráno když už voda skutečně stála na nádvoří, nebyl v budově, až na stálou službu nikdo. Evakuace proběhla v klidu a hladce. V sobotu odpoledne pak začala voda ustupovat.

V neděli nastoupil personál a začalo se uklízet a drhnout, aby vše bylo připravené na pondělní návrat obyvatel domova. Všechno však bylo jinak ...

V pondělí ráno nám Povodí Vltavy oznámilo, že se blíží další povodňová vlna, která bude kulminovat při průtoku 2500 – 2700 m*3 za vteřinu. Bylo jasné, že dosavadní provizorní ubytování našich obyvatel se prodlouží. Další telefonát všem vyrazil dech „průtok 400 m*3 za vteřinu“! Začali jsme stěhovat vše, co se dalo do prvního patra, tam se přece voda dostat nemůže. Budovu domova jsme opouštěli pozdě odpoledne, cestou na silnici jsme se brodili po kolena ve vodě. V úterý byla již cesta uzavřená a voda zatím stoupala a stoupala ...Povodeň kulminovala ve středu večer při průtoku něco málo přes 5500 m*3 za vteřinu. Voda zatopila část Veltrus, veltruský park a scházelo cca 50 cm a pod vodou by zmizely celé Všestudy. Osud vesnic níže po proudu (Dušníky, Kozákovice, Dědibaby a Zálezlice) je všeobecně znám.

Po dlouhých sedmi dnech bylo možné se opět do domova vrátit. Pohled, který se nám naskytl byl zdrcující. To, co bylo před několika týdny zrekonstruováno bylo zničeno. Vybavení pokojů (v prvním patře byl cca 1m vody), kuchyň, jídelna, kotelna i technické zázemí. Červený mlýn a jeho obyvatelé si však zasloužili, aby znovu sloužil svému účelu. Pro 51 obyvatel ve věkovém průměru přes 80 let by byla ztráta domova tou nejhorší ranou osudu. Bylo tedy rozhdonuto a my jsme se bez zbytečných řečí pustili do práce.Bylo potřeba sehnat peníze na obnovu vybavení a potřebné rekonstrukční práce, zajistit dodavatele, dát o sobě vědět... A znovu, tak jako již mnohokrát v historii našeho národa se projevil jeden z rysů naší povahy. Když nám totiž „teče do bot“ zapomeneme na veškeré hádky a roztržky a vzájemně si pomáháme. Slovo – solidarita – již není frází, ale získává svůj pravý obsah. A tak díky rychlé finanční pomoci bylo možné již začátkem září začít s rekonstrukcí. Nejprve to byla oprava kotelny, výměna plynového kotle, veškeré řídící elektroniky, radiátorů a oprava rozvodu teplé vody.

Koncem září pak byla zahájena rekonstrukce vlastního objektu Domova důchodců. V celém zařízení byly odstraněny omítky a otevřeny podlahy, aby se zjistil stav konstrukčních prvků budovy. Na základě znaleckého posudku bylo rozhodnuto, že do zimy bude provedena rekonstrukce obytných prostor, zdravotnického zázemí, kuchyně, jídelny a přilehlých prostor. Nezbytností byla též sanační opatření proti zemní vlhkosti. V celém prvním patře byly opraveny, případně vyměněny trámy a byla položena nová podlaha. Při této příležitosti byla v bývalém skladě objevena krásná klenba. Zde byla vybudována kavárnička pro obyvatele. V prvním patře střední části budovy byly vybourány a nově postaveny příčky mezi pokoji, v přízemí proběhly opravy kuchyně a jídelny obyvatel včetně výměny oken a veškerého vybavení.Ze zbylých finančních prostředků byl upraven prostor za obytnou budovou na odpočinkovou zahradu s altánem. Domov důchodců Červený mlýn vděčí za své otevření nejen nemalému počtu sponzorů, ale i obětavému presonálu. Díky nim mohli naši obyvatelé Vánoce trávit již ve „svém“ domově.