Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Poskytované služby

CZ   EN
Ubytování | Stravování | Péče o vl. osobu | Sociální činnosti | Uplatňování práv

Ubytování


Možnosti ubytování
 • 15 jednolůžkových pokojů
 • 11 dvoulůžkových pokojů
 • 3 třílůžkové pokoje
 • 2 čtyřlůžkové pokojes
 • 4 dvoulůžkové pokoje - budova B - není bezbariérová (schodiště) - pokoje jsou v prvním patře

Vybavení pokojů
Pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, víceúčelovým nočním stolkem, šatní skříní s nástavcem a uzamykatelným trezorem nebo kasičkou, poličkou, stolkem, křeslem nebo židlí, lampičkou, stropním světlem, chladničkou a barevnou TV. Pokoje pro klienty s potřebou vyšší péče jsou vybaveny zástěnami a umyvadlem. Ve všech pokojích , koupelnách a toaletách je nainstalováno signalizační zařízení pro přivolání pracovnic přímé péče. Sociální zařízení jsou společná. Pokoje jsou uzamykatelné, každému klientovi je předán klíč. Po dohodě s poskytovatelem, je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Vlastní TV, rádio a další elektrospotřebiče je třeba nahlásit poskytovateli v den nástupu do domova.

Úhrada za ubytování
 • Jednolůžkové pokoje 175,- Kč denně
 • Dvoulůžkové pokoje 165,- Kč denně
 • Pokoje vícelůžkové 155,- Kč denně

Klient platí úhradu dle počtu kalendářních dnů v měsíci.
Úhrada za ubytování je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. a zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Maximální výše úhrady za ubytování je stanovena ve výši 210,- Kč vyhl. č. 505/2006 Sb. V úhradě za ubytování jsou zahrnuty náklady za topení, teplou a studenou vodu, el. energie, úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení.

Praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,žehlení
Sběr prádla a výdej vypraného a vyžehleného zajišťují zaměstnanci prádelny 1x týdně.

Úklid
Úklid je prováděn po dohodě a za přítomnosti klienta.


Stravování

Zpět nahoru

Stravování zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, večeři a druhou večeři pro diabetiky. Ve středu, v sobotu a v neděli jsou podávány studené večeře (výjimkou jsou svátky např. vánoční). Od pondělí do pátku si klient může zvolit z jídelníčku v rámci oběda ze dvou druhů jídel, v pondělí, úterý , čtvrtek a pátek, kdy se podávají teplé večeře si rovněž klient může zvolit místo teplé večeře, večeři studenou. Jídelní lístek připravuje provozní kuchyně, kontrolu provádí vedoucí zdravotně - sociálního úseku. Strava je přizpůsobena dietám klientů. V možnostech domova je zajistit klientům dietu racionální (normální), diabetickou a šetřící, popř. dietu individuální. Strava se podává v jídelně, v případě zájmu klienta v jeho pokoji. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je strava donášena do pokoje. Celodenně je k dispozici slazený i neslazený čaj v čajovarech, umístěných v každém křídle budovy.

Úhrada za stravování

Normální strava
 • 140,- Kč denně
 • (z toho 93,- Kč hodnota potravin, 47,- Kč provozní náklady)

Diabetická strava
 • 150,- Kč denně
 • (z toho 103,- Kč hodnota potravin, 47,- Kč provozní náklady)

Klient platí úhradu za stravování dle počtu kalendářních dnů v měsíci.
Úhrada za stravu je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. a zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Dle zákona může maximální výše úhrady být ve výši 170,- Kč denně, 75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů.

V případě, že klient odchází na dovolenou, nebo je mimo domov např. v nemocnici vrací se klientovi náklady na stravování za každý den (bez provozních nákladů) v hodnotě potravin.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zpět nahoru

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoruPomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WCZprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zpět nahoru

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osobSociálně terapeutické činnosti


 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osobAktivizační činnosti


 • volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a dovednostíPomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zpět nahoru

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů