Úvodní obrázek
Logo Středočeského Kraje

Naši sponzoři

CZ   EN
 Dovolte, abychom poděkovali zejména:

 • Poděkování patří skupině RWE, která v roce 2011 sponzorsky poskytla roční předplatné Mělnického deníku našim klientům, kteří tak denně mají aktuální přehled o dění v našem okrese.

 • Veliký dík patří všem, kteří se spolupodíleli sponzorsky na zorganizování letní akce Den pro rodinu - rozloučení s létem jmenovitě:
  Řeznictví Kohout a synové
  firma GASTROPLUS LOUNY s.r.o.  Všem uvedeným sponzorům velmi děkujeme za finanční i hmotnou pomoc poskytnutou při likvidaci následků škod povodně r. 2002.


 • Vedení firmy Unilever ČR s.r.o. Praha, která kromě poskytnutých finančních prostředků a brigádnické výpomoci při likvidaci škod, převzala patronát nad naším domovem. V rámci patronátní dohody se připravuje každý rok pro obyvatele domova na 23.12. „Vánoční nadílka“ a to včetně neodmyslitelného rozdávání vánočních dárků a několikrát do roka zábavné odpoledne s hudbou a tancem..

 • Obecnímu úřadu ve Všestudech za okamžitou a trvalou pomoc při odstraňování následků povodňové kalamity.

 • Vojákům 33. výcvikového střediska Stříbro, kteří nastoupili prakticky ihned, jakmile voda opadla a odvedli tu nejhorší a nejšpinavější práci.